Procesul de înscriere a copilului dumneavoastră la CEML parcurge câteva etape importante, după cum urmează:

1. Programarea primei vizite:

-Această primă întâlnire vă dă posibilitatea de a vă familiariza cu modul de organizare al CEML si cu procedurile implementate.

2. Vizita copil – educator este necesară pentru a oferi un cadru sigur în care copilul sa poată intra în contact pentru prima oară cu un mediu nou, persoane necunoscute, având susţinerea parinţilor. În urma acestei întâlniri educatorul va culege informaţii preţioase despre nevoile copilului ce ar urma să facă parte din colectiv.

 1. Achitarea taxei de înscriere in valoare de 250 euro, fapt ce confirmă rezervarea locului la grupa în care a fost repartizat copilul, în termen de 5 zile lucrătoare de la data confirmarii locului disponibil. Neachitarea acestei taxe atrage după sine alocarea locului unui alt copil de pe lista de aşteptare.

 2. Completarea dosarului de înscriere ce va conţine:

  • Contractul și documentele conexe (Ghidul părinților – acest document este anexă la contract și va fi semnat de ambii părinți la momentul înscrierii, Regulamentul intern, Formularul de masă, Formularul de opționale)

  • Formular de înscriere tipizat și 4 poze tip pașaport ale copilului

  • Acordul de Înscriere/Reînscriere

  • Formular de Înscriere/Reînscriere

  • Dovada plăţii taxei de înscriere în valoare de 250 euro

  • Dovada achitării taxei aferente primei luni de ciclu

  • Copie dupa certificatul de naştere al copilului

  • Copii după C.I. ale părinţilor/tutorelui/reprezentantului legal

  • Copie după C.I. a persoanei abilitate şi desemnate de către părinte să preia/aducă copilul de la/la CEML

  • Fişa medicală a preșcolarului – formular tipizat (anamneza)

  • Aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie

  • Buletinele de analize obligatorii pentru copii: examen coproparazitologic, coprocultura, exudat faringian și nazal

  • Copie după carnetul de vaccinări

  • Fişa de evaluare de la gradiniţa frecventată anterior (unde este cazul)

 3. Întâlnirea părinte – educator ce va avea loc cu o săptămână înainte de data stabilită pentru începerea procedurii de adaptare. Aceasta întalnire dă posbilitatea educatorului de a face cunoştinţă cu copilul prin prisma părintelui şi de a culege informaţii relevante despre obiceiurile, aptitudinile si preferinţele copilului.

  Grupa 0 - 3 aniGrupa 3 - 6 ani
  Program scurt (08:00 -11:30)Program scurt cu masa (08:00 - 12:00/12:30)Program lung cu masa (08:00 - 16:30/18:00)Program prelungit cu masa (08:00 - 18:30)