Curriculum

Curriculumul urmează principiile și filozofia Montessori propuse de Asociația Internațională Montessori (AMI) şi este aprobat în cadrul Ministerului Educației din România și cuprinde 5 arii curriculare:

1. Deprinderi de viață practică

• Îngrijire personală/Abilități practice de viață
• Cunoașterea și îngrijirea mediului înconjurător
• Dezvoltarea relațiilor sociale/Educație civică

2. Dezvoltare senzorială

• Educație senzorială
• Educație muzicală
• Educație plastică
• Educație fizică/Coordonarea și armonia mișcării

3. Matematică

• Matematică

4. Limbă și comunicare

• Dezvoltarea limbajului, comunicării și a premiselor scrisului și cititului în limba română

5. Natură și cultură

• Natura și cultura
• Științe, istorie, geografie

6. Discipline opționale

Deprinderile de viață practică – include acele activităţi care sunt efectuate în viaţa de zi cu zi, astfel încât, atât persoana cât şi mediul în care aceasta trăieşte şi îşi desfăşoară activitatea, să fie menţinute în condiţii optime. Scopul exerciţiilor de viaţă practică este de a-i ajuta pe copii să devină independenţi, încrezători în sine, ordonaţi şi să-i înveţe să se concentreze. Exerciţiile acoperă 4 domenii: grija pentru mediul în care işi desfăşoara activitatea, grija pentru propria persoană, dezvoltarea relaţiilor sociale, coordonarea şi armonizarea mişcărilor.

Dezvoltarea senzorială – Scopul exerciţiilor de dezvoltare senzorială este acela de a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte cele 5 simţuri: auzul, văzul, mirosul, gustul și pipăitul. Astfel, copilul este expus unor materiale senzoriale distincte pe parcursul perioadelor senzitive specifice fiecărei vârste. Cu ajutorul exerciţiilor senzoriale, copilul poate să distingă, să ordoneze, să clasifice şi să descrie impresii senzoriale legate de lungime, înălţime, temperatură, greutate, culoare, înclinare, miros, etc.

Matematica – Dr. Montessori considera matematica un proces mental natural care începe de la un nivel concret şi progresează către un nivel abstract. Astfel, materialul matematic Montessori este de asemenea concret. Fiecare exerciţiu se creează în jurul unor experienţe specifice care constituie baza pentru dezvoltarea în viitor a gândirii matematice abstracte (care la copii se manifesta dupa vârsta de 6 ani).

Limba și comunicarea – În viaţa unui copil există o perioadă specifică în care acesta, în mod natural şi spontan, este capabil să-şi dezvolte limbajul în mod inconştient. Utilizând materialul Montessori, educatorul îl ajută indirect pe copil să-şi îmbogăţească şi să-şi perfecţioneze limbajul.
Exerciţiile de limbaj îi ajută pe copii să înveţe să citească, să scrie şi să conştientizeze sensul cuvintelor.

Natura și cultura – Un element important în dezvoltarea personalităţii copilului este contactul propriu-zis cu realitatea şi capacitatea lui de a se implica efectiv în această realitate.
Libertatea de care se bucură copilul în mediul special creat, îi permite să experimenteze, să observe şi să mânuiască, să exploreze, să perceapă, să descopere şi să clasifice. Când Maria Montessori vorbeşte despre ştiinţele naturale, ea nu se referă numai la cunoaşterea fenomenelor naturale, cât mai degrabă la o relaţie lăuntrică cu natura. Prin intermediul lecţiilor de artă, copilul învaţă despre simțul estetic și importanța culturii. În cadrul acestor activitati, copiii beneficiază de lecţii despre istorie, geografie, biologie, artă, muzică.